Disclaimer

Auteursrecht

Het auteursrecht en het databankrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op door deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berust bij en wordt voorbehouden aan de webmaster. De beeldrechten behoren ten alle tijde bij de maker van het betreffende beeldmateriaal. Duplicatie en gebruik van dit beeldmateriaal is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de maker. Voor informatie hierover kunt U contact opnemen met de webmaster via het formulier CONTACT. Indien zich bij het beeldmateriaal op deze site echter toch materiaal bevindt waarop U meent de rechten te bezitten, kunt U contact opnemen met de webmaster via het formulier te vinden bij CONTACT.

Waarschuwing

Uiteraard wordt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het kan echter voorkomen dat de informatie aangeboden op of via deze website op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De informatie aangeboden op of via deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van het onderstaande. De webmaster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot: defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, gebruik van de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website, misbruik van deze website, verlies van gegevens.