Agressie begeleiding

Om verschillende redenen kunnen honden agressie inzetten. Vormen van agressie zijn fixeren, verstarren, dreigen, grommen, en tanden laten zien. Maar agressie kan ook betekenen dat uw hond uitvalt, hapt of zelfs bijt en de ander verwond. Agressie kan dus vele vormen aannemen en dan is snel en adequaat reageren vereist.

Het agressie begeleidingstraject bestaat uit:

• Een gedragsconsult om de oorzaak van de agressie te achterhalen
• 3 maal privé begeleiding
• 5 maal mee wandelen met de Social Pack Walks
Voor het totaal programma rekent HarmoniousDogs een bedrag van € 300,– inclusief btw.

Voor enkel het gedragsconsult en drie maal privé begeleiding hanteert HarmoniousDogs een prijs van € 225,– inclusief btw.

Als u het programma te intensief vindt, kunt u natuurlijk ook kiezen voor of alleen een consult of alleen privé begeleiding.

Neemt u gerust contact op met vragen over de mogelijkheden.

Gedragstherapie

Wat is een gedragsprobleem? Een gedragsprobleem is elk probleem, wat de eigenaar als probleem ervaart. De aanpak is ook bij een veel voorkomend probleem steeds

Lees verder »